Jaunumi

30 apr
2016

Jaunatnes nodaļa uzņemta LYMEC biedru vidū

Šodien, 30. aprīlī, partijas "Latvijas attīstībai" Jaunatnes nodaļa (LAJN) kļuva par pirmo organizāciju Latvijā, kas kļuvusi par pilntiesīgu biedru Eiropas liberālās jaunatnes organizācijā (LYMEC).

Jau rudenī ziņojām, ka LAJN kandidēja un tika uzņemta par asociēto biedru LYMEC kongresā Helsinkos. Šodien, 30. aprīlī jaunieši prezentēja organizāciju LYMEC kongresa priekšā Vīnē, iepazīstinot ar mūsu mērķiem un vērtībām, iepriekšējām aktivitātēm LYMEC ietvaros un aicinot apstiprināt LAJN dalību organizācijā. Pēc jautājumu un apspriešanas daļas auditorija delegāciju sagaidīja ar ovācijām, apstiprinot, ka LAJN ir uzņemta LYMEC biedru vidū, dodot iespēju pilntiesīgi piedalīties organizācijas darbā un balsojumos. Lepojamies, ka LAJN uzņemta LYMEC biedru vidū kā pirmā liberālo vērtību pārstāvošā organizācija Latvijā.

Jau ziņots, ka 29. aprīlī partijas "Latvijas Attīstībai" Jaunatnes nodaļas delegācija – Līna, Ilze, Emīls un Edgars - devās uz Vīni, lai pārstāvētu nodaļu LYMEC pavasara kongresā. Šis kongress ir īpaši nozīmīgs, jo LAJN pretendēja uz pilntiesīga biedru statusa iegūšanu.

Starptautiskā sadarbība ir bijis nozīmīga LAJN darbības mērķis jau kopš nodaļas dibināšanas. LYMEC ir Eiropas jauniešu organizācija, kuras mērķis ir atbalstīt un veicināt liberālās vērtības Eiropā. Tā iekļauj ap 200’000 biedru, 55 organizācijas  un darbojas jau kopš 1976. gada. Līdz ar to, LYMEC ir nozīmīgs ieguldījums LAJN darbībai, liberālo vērtību atbalstam Latvijā, kā arī LAJN biedru izaugsmei un pieredzei.