Jaunumi

11 apr
2019

LA Jaunieši tiek ievēlēti 9. Jauniešu Saeimā

Divi mūsu Jaunatnes nodaļas biedri Antons Ļamins un Agris Bojārs tika ievēlēti 9. Jauniešu Saeimā. Latvijas attīstībai Jaunatnes nodaļai ir patiess prieks un gandarījums par to, ka mums ir tik aktīvi biedri ar radošām idejām.

Antons Ļamins 9. Jauniešu Saeimā tika ievelēts no Rīgas apgabala ar 130 balsīm un pārstāvēja ideju "Jau no sākumskolas aktīvi palīdzēt bērniem ar profesijas izvēli". Idejas mērķis ir panākt to, ka skolas palīdzēs piemeklēt profesionālo kvalifikāciju bērnam, lai pēc skolas beigšanas jaunietis varētu veiksmīgi turpināt mācības vai sākt savu profesionālo karjeru tādā jomā, kas piestāv viņa prasmēm un zināšanām.

Agris Bojārs tika ievēlēts 9. Jauniešu Saeimā ar 97 balsīm no Rīgas apgabala, pārstāvot ideju "Par augstākās izglītības bezmaksas ieguves piešķiršanu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam". Idejas galvenais mērķis ir panākt to, lai valsts palīdzētu iegūt augstāko izglītību tiem bērniem, kuriem ir grūtības apmaksāt studiju maksu, jo tie atrodas bāreņu vai bez vecāku gādības palikušo statusā.

Novēlam mūsu jauniešiem veiksmīgu un ražīgu darbu 9. Jauniešu Saeimā, vēlam iegūt vērtīgu pieredzi. Iemūžinam arī citus jauniešus nebaidīties kandidēt nākamos Jauniešu Saeimas sasaukumos un censties panākt to, lai to idejas būtu sadzirdētas.