Jaunumi

06 sep
2019

LAJN aizvada ikgadējo biedru kopsapulci

Aizvadījām ikgadējo biedru kopsapulci, kurā atskatījāmies uz aizvadīto darbības gadu, grozījām LAJN nolikumu, kā arī ievēlējām jaunu nodaļas valdi.

Kopsapulces gaitā tika skatīti grozījumi LAJN nolikumam, kā arī ievēlēta jauna valde.

Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Emīls Dobrājs. Savukārt par valdes locekļiem ievēlēti Agris Bojārs, Ginters Kublinskis, Paula Niedinga, Ansis Pauliņš, Sintija Salmina un Kristiāns Vasiļevskis.

Sirsnīgi sveicam jaunievēlēto valdi! Vēlam panākumus un neizsīkstošu enerģiju!