Viedokļi

03 dec
2018

Latvijai jāatbalsta ANO Migrācijas pakts

Partijas "Latvijas Attīstībai" Jaunatnes nodaļa (LAJN) aicina Latvijas Republikas Saeimu un valdību atbalstīt ANO Globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju.

Partijas "Latvijas Attīstībai" Jaunatnes nodaļa (LAJN) aicina Latvijas Republikas Saeimu un valdību atbalstīt ANO Globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju.

 

Pakts ir ANO dalībvalstu kopīgi apspriesta deklarācija, kas definē 23 mērķus veiksmīgākai migrācijas pārvaldīšanai vietējā, nacionālā, reģionālā un globālā līmenī. Pievienošanās šim dokumentam palīdzēs Latvijai ievērojami uzlabot sadarbību ar citām valstīm migrācijas politikas jomā, preventīvi novērst nelegālo migrāciju un apkarot cilvēktirdzniecību, kā arī aizstāvēt Latvijas iedzīvotāju tiesības ārvalstīs. Tāpat, ANO Migrācijas pakts uzsver migrantu un bēgļu tiesības uz vienādām vispārējām cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, kas bieži tiek brutāli pārkāptas attiecībā uz šīm grupām.

 

"ANO Migrācijas pakts balstīts jau esošos starptautiskos nolīgumos, kurus Latvija ir ratificējusi, turklāt tas saskan gan ar Latvijas Migrācijas politikas koncepciju, gan ar tikko pieņemto Diasporas likumu un lieliski iekļaujas kopējā Eiropas Savienības migrācijas politikā. Jāatzīmē, ka paktam ir rekomendējošs, nevis juridiski saistošs raksturs. Parakstot šo deklarāciju, lēmumi par tās īstenošanu paliek Latvijas kompetencē."

- saka LAJN valdes loceklis Antons Gusevs.

 

LAJN kategoriski nosoda Saeimā iesniegto rezolūciju “Par nepievienošanos ANO globālā drošas, sakārtotas un likumīgas migrācijas paktam” un mudina deputātus to noraidīt. Kā apgalvo drošības pētnieks Martiņš Hiršs un migrācijas pētniece Agnese Lāce, gandrīz katrā rezolūcijas teikumā ir nepatiesa informācija. Rezolūcija sastāv no pārspīlējumiem, sagrozījumiem un apgalvojumiem, kas ir pilnīgi pretēji reālajam pakta saturam, uzskata pētnieki.

 

LAJN atzinīgi vērtē platformā manabalss.lv publicēto iniciatīvu “Par atbalstu ANO Migrācijas paktam par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju” un aicina ikvienu to parakstīt. Iniciatīva ir pieejama šeit:  https://manabalss.lv/i/1433