Par mums

Kas mēs esam?

“Jaunieši attīstībai” ir 2014. gadā izveidotā partijas “Latvijas attīstībai” struktūrvienība.

Mēs “Jaunieši attīstībai” esam vienīgā Latvijā klasiski liberālā jauniešu politiskā kustība. Mēs iestājamies par individuālismu, brīvo tirgu, cilvēka tiesībām un tiesisku valsti. Mūsu galvenais mērķis ir veicināt jauniešu ieinteresētību politikā un popularizēt klasiskā liberālisma idejas jauniešu vidū.

Mēs esam atvērti visiem jauniešiem, kuri atbalsta mūsu vērtības un ir gatavi aktīvi strādāt Latvijas un Eiropas labā

Mēs ticam, ka mūsdienu demokrātijas galvenās vērtības aizvien ir brīvība, brālība un vienlīdzība.

Brīvība nozīmē cieņu pret ikviena indivīda tiesībām lemt, rīkoties un dzīvot tā, kā viņš to vēlas.

Brālība mūsdienu sabiedrībā nozīmē iecietību pret atšķirīgo. Būt iecietīgam nozīmē pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi un šī dažādība ir tas, kas padara sabiedrību dzīvu, ļauj tai attīstīties un uzplaukt. Brālība nozīmē cieņu pret otra indivīda brīvību.

Vienlīdzība nozīmē godīgu un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu ikvienam sabiedrības loceklim. Vienlīdzība nozīmē vienādu attieksmi pret visu cilvēku interesēm, neatkarīgi no tautības, rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības vai fizisko un garīgo spēju līmeņa.

Valde

Emīls Dobrājs

valdes priekšsēdētājs

Kristiāns Vasiļevskis

valdes loceklis

Agris Bojārs

valdes loceklis

Ginters Kublinskis

valdes loceklis

Dmitrijs Borjajevs

valdes loceklis

Leonards Mazūrs

valdes loceklis

Antons Ļamins

valdes loceklis

Dokumenti