Piedalījāmies Global Strike for Future

Šodien piedalījāmies Global Strike for Future, kur aicinājām politikas veidotājus būt rīcībspējīgiem klimata pārmaiņu ierobežošanā. 🌳Piedaloties gājienā, iestājamies par vides aizsardzību, paplašinātās depozīta sistēmas ieviešanu un klimata neitrālitātes sasniegšanu. https://www.facebook.com/LAjauniesi/photos/a.264209837112418/1229812340552158/

0 Comments

LAJN aizvadīja ikgadējo biedru kopsapulci

Aizvadījām ikgadējo biedru kopsapulci, kurā atskatījāmies uz aizvadīto darbības gadu, grozījām LAJN nolikumu, kā arī ievēlējām jaunu nodaļas valdi. Par valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts Emīls Dobrājs. Savukārt par valdes locekļiem ievēlēti Agris…

0 Comments