Liberālā jauniešu organizācija

Mēs “Jaunieši attīstībai” esam vienīgā Latvijā klasiski liberālā jauniešu politiskā kustība. Mēs iestājamies par individuālismu, brīvo tirgu, cilvēka tiesībām un tiesisku valsti.

Mēs ticam, ka mūsdienu demokrātijas galvenās vērtības aizvien ir brīvība, brālība un vienlīdzība.

Brīvība nozīmē cieņu pret ikviena indivīda tiesībām lemt, rīkoties un dzīvot tā, kā viņš to vēlas.

Brālība mūsdienu sabiedrībā nozīmē iecietību pret atšķirīgo. Būt iecietīgam nozīmē pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi un šī dažādība ir tas, kas padara sabiedrību dzīvu, ļauj tai attīstīties un uzplaukt. Brālība nozīmē cieņu pret otra indivīda brīvību.

Vienlīdzība nozīmē godīgu un līdzvērtīgu iespēju nodrošināšanu ikvienam sabiedrības loceklim. Vienlīdzība nozīmē vienādu attieksmi pret visu cilvēku interesēm, neatkarīgi no tautības, rases, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās pārliecības vai fizisko un garīgo spēju līmeņa.

“Jaunieši attīstībai” ir pilntiesīga dalīborganizācija Eiropas liberālajā jaunatnē (LYMEC), kas apvieno savā starpā vairāk nekā 200 tūkstošus liberāli domājošo jauniešu no visas Eiropas. LYMEC ir Eiropas liberāļu un demokrātu partijas (ALDE Party) jaunatnes organizācija, kā arī LYMEC cieši sadarbojas ar Eiropas Parlamenta liberālo un centristu politisko grupu “Renew Europe”. LYMEC regulāri rīko seminārus un apmācības saviem biedriem, kā arī ik pēc pusgada rīko kongresus kādā no Eiropas pilsētām.

Sociālie tīkli

“Jaunieši attīstībai” ir partijas “Latvijas attīstībai” struktūrvienība. Partija “Latvijas attīstībai” ietilpst apvienībā “Attīstībai/Par!” un šobrīd ir pārstāvēta Saeimā, vairākās pašvaldībās un Eiropas Parlamentā. Partijas valdes priekšsēdētājs ir VARAM ministrs Juris Pūce. “Latvijas attīstībai” ir pilntiesīga dalīborganizācija Eiropas liberāļu un demokrātu aliansē (ALDE Party).