🤝 Esam nosūtījuši Izglītības un zinātnes ministrijas ministrei Ilgai Šuplinskai atklāto vēstuli, kurā aicinām paust vienlīdzīgu attieksmi pret visās augstākās izglītības iestādēs studējošajiem un paredzētu mērķtiecīgāku atbalsta novirzīšanu studentiem, kurus skārusi Covid-19 izraisītā krīze.

📝 Vēstules teksts:
Par 11.08.2020 pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 “Noteikumi par stipendijām”

Mēs augsti novērtējam Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pausto apņemšanos atbalstīt studējošos, kuru finansiālo stāvokli nelabvēlīgi ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, tomēr šajā vēstulē vēlamies norādīt uz, mūsuprāt, pieļauto nevienlīdzību pret visiem studentiem iepriekš minētajos grozījumos Ministru kabineta (MK) noteikumos.

Pieņemtie grozījumi paredz dubultot minimālās mēneša stipendijas apmēru studējošajiem, kuri studē valsts dibināto augstākās izglītības iestāžu budžeta finansētajās vietās koledžās, bakalaura un maģistra līmeņa programmās. Mūsuprāt, šāda rīcība nepauž vienlīdzīgu attieksmi pret visiem studējošajiem, kuri studē akreditētās izglītības iestādēs, jo izslēdz atbalsta saņemšanas iespējas privātās augstākās izglītības iestādēs studējošajiem, kā arī neparedz atbalstu studējošajiem, kuri studē maksas studiju vietās. Šāda atbalsta piešķiršana nav taisnīga pret studentiem, kuri izvēlējušies studēt augstākās izglītības programmās, kas, iespējams, labāk atbilst tam, ko students vēlas apgūt, taču kurām valsts nepiešķir vai piešķir ļoti maz budžeta vietu.

Uzskatām, ka minētie MK grozījumi pašreiz apstiprinātajā redakcijā, iespējams, nesasniegs plānoto mērķi atbalstīt Covid-19 krīzes ietekmē finansiāli sliktākā situācijā nonākušos studentus, jo neparedz mērķtiecīgi piešķirt atbalstu tiem studentiem, kurus krīze skārusi potenciāli smagāk. Vēlamies norādīt, ka, mūsuprāt, studentus, kuri strādā un sedz studiju maksu no darba algas ienākumiem, Covid-19 izraisītā krīze pat varētu būt ietekmējusi vairāk kā tos, kuri studē budžeta vietās, līdz ar to šo studentu iespējas turpināt studijas nākamajā mācību gadā var būt krietni pasliktinājušās, ņemot vērā bezdarba palielināšanos Latvijā (īpaši viesmīlības un ēdināšanas sektoros, kur tradicionāli ir liels nodarbināto studējošo īpatsvars) kopš Covid-19 pandēmijas sākuma.

Mēs aicinām pārskatīt pieņemtos grozījumus MK noteikumos un lemt par taisnīgu atbalsta mehānismu īstenošanu, kas paustu vienlīdzīgu attieksmi pret visās augstākās izglītības iestādēs studējošajiem un paredzētu mērķtiecīgāku atbalsta novirzīšanu studentiem, kurus skārusi Covid-19 izraisītā krīze.

Vēstules oriģināls: