“Jaunieši attīstībai” sveic visus jauniešus šī gada Starptautiskajā jaunatnes dienā. Šī diena tiek atzīmēta, lai popularizēt jauno cilvēku balsis, darbības un iniciatīvas.

2020. gada Starptautiskās jaunatnes dienas tēma ir “Jauniešu iesaistīšanās globālai darbībai”. Šogad tiek īpaši izcelti veidi, kā jauniešu iesaistīšanās vietējā, nacionālā un globālā līmenī bagātina nacionālo un starptautisko institūciju darbību.

Mēs “Jaunieši attīstībai” esam par pēc iespējas daudzpusīgāku jauniešu iesaisti politiskajos procesos. Tai skaitā esam tie, kas jau vairākus gadus popularizē ideju par balsstiesību sliekšņa samazināšanu pašvaldību vēlēšanās līdz 16 gadiem.